bookkeeping, accounting, taxes

Razlika između računovođe i poreskog konsultanta

Opšte je poznata činjenica da preduzeće ne može da posluje bez računovođe, stručnjaka koji fantastično barata brojevima i zadužen je da vaše poslovne knjige budu uređene “pod konac“.

Verovatno ste pored računovođe, čuli za nekoga čija vokacija je poreski konsultant odnosno poreski savetnik, a niste sasvim sigurni šta to tačno znači.

U nastavku ćemo ukratko da pokušamo da objasnimo šta spada u delokrug računovođe a šta u opis posla poreskog konsultanta, koja je razlika između ova 2 zanimanja i zašto je dobro da vam pri ruci budu i usluge poreskog konsultanta.

Šta je posao računovođe?

Ovaj ekspert sa diplomom ekonomiste odgovoran je za sve finansijske operacije preduzeća koje zavodi u poslovne knjige, kao i za obračun zarada i obaveznih doprinosa zaposlenima, uplatu regresa, izdavanje platnih lista zaposlenima, prijem, kontrolu i obradu glavnih dokumenata (tovarnih listova, transportnih listova, kadrovske dokumentacije), sastavljanje glavnog izveštaja, završnih računa i ostale dokumentacije koja se predaje nadležnim državnim organima.

U zavisnosti od delatnosti preduzeća, u obaveze računovođe mogu da ulaze i aktivnosti vezane za poslovanje sa klijentima i isporučiocima robe, sastavljanje ugovora, inventarizacija imovine preduzeća, saradnja sa bankama i kreditorima. Ukoliko kompanija posluje na međunarodnom tržištu, računovođa mora da poznaje carinske propise i ostale regulative neophodne za međunarodno poslovanje u skladu sa zakonom.

Briga računovođe je, takođe, da završni račun, godišnji izveštaj i slična dokumenta na vreme budu dostavljena odgovarajućim državnim institucijama, kao i da budu izvršene sve finansijske obaveze prema klijentima, saradnicima i partnerima.

Oni koji su odabrali računovodstvo kao životni poziv uvek treba da budu spremni na unapređivanje znanja i sticanje novih veština, a poznavanje rada u različitim programima i softverima za knjigovodstvo se podrazumeva.

Čime se bavi poreski konsultant?

Izmirivanje poreskih obaveza sastavni je činilac poslovanja svakog preduzeća. S obzirom na to da se zakoni o oporezivanju često menjaju i dopunjuju, direktorima pa i računovođama je teško da uhvate korak sa njima.

Kako bi vaš biznis prihodovao što više novca, postoji mogućnost plaćanja manjih poreza, a optimizacija rashoda zahvaljujući uzimanju u obzir svih pravnih detalja predstavlja jedno od zaduženja poreskog konsultanta.

Profesija poreskog konsultanta podrazumeva odlično poznavanje prava i ekonomije, a posebno je važno da ovaj stručnjak prati i pravovremeno reaguje na sve izmene poreskih zakona. U opis posla poreskog konsultanta ulazi sledeće:

 • preduzimanje mera za smanjenje poreskog opterećenja preduzeća;
 • analiza stanja knjigovodstvenog i poreskog izveštaja kompanije;
 • određivanje odgovarajućeg pravnog oblika (da li treba da poslujete kao preduzetnik ili kao d.o.o.)
 • odabir poreskog sistema adekvatnog za vaš biznis;
 • praćenje poreskih provera;
 • zaštita interesa preduzeća u vezi sa poreskim sporovima i predstavljanje kompanije na sudu;
 • formiranje adekvatnih odgovora na zahteve poreskih organa;
 • blokiranje poslovnog računa u banci;
 • finansiranje biznisa i ostvarivanje prihoda.

Pored toga, poreski savetnik pomaže vam da pronađete prave odgovor na sledeća pitanja:

 • koliki porez će da plaća vaš biznis?
 • Kako u skladu sa zakonom može da se optimizuje plaćanje poreza?
 • Na koji način da izbegnete rizik?
 • Kako da pravilno odgovorite na zahteve poreskih organa i koja dokumenta treba da im šaljete?
 • Šta treba da kažete a šta da prećutite poreskom inspektoru?

Poreski konsultant ima pravo da zastupa interese preduzeća kako kod poreskih, tako i kod carinskih organa.

Kao i računovođe, i poreski konsultanti mogu da budu unutrašnji ili spoljni saradnici.

Prvi su zaposleni u vašem preduzeću, a drugi su preduzetnici ili nezavisna preduzeća koja vam pružaju konsultantske usluge u skladu sa ugovorom koji ste sa njima sastavili.

U čemu se razlikuju računovođa i poreski konsultant?

Pomalo smo “zagazili“ u oblasti poslovanja računovođe i poreskog konsultanta kako bismo vam približili njihove profesije, a za kraj ćemo pokušati da na što jednostavniji način objasnimo razliku između njihovih zaduženja.

Za razliku od računovođe, poreski konsultant ne sastavlja knjigovodstveni izveštaj, ali ga poznaje do najsitnijih detalja. Saveti poreskog konsultanta zasnivaju se između ostalog i na podacima iz knjigovodstvenog izveštaja koji sastavlja računovođa. Profesionalni računovođa može da daje preporuke u vezi sa oporezivanjem, ali njegovo mišljenje obično se ne temelji na pravnim i poreskim regulativama, već na podacima iz knjigovodstvenog izveštaja.

Poreski konsultant gleda šire i vidi potpunu sliku biznisa, uzimajući u obzir poreske zakone i propise, ali i finansijski izveštaj.

Iako iskusan računovođa (bilo da je interni ili radi u eksternoj agenciji za knjigovodstvo) može da vam da korisne savete u vezi sa oporezivanjem, on ne može da snosi materijalnu odgovornost koju snosi poreski savetnik. Računovođa ne bi trebalo da zastupa preduzeće u poreskim institucijama; to isključivo čini poreski konsultant.

Dakle, poreski savetnik kao i računovođa ima ekonomiju u malom prstu, ali njegov posao sastoji se u tome da preduzeću sa kojim radi obezbedi poslovanje pod što pogodnijim poreskim uslovima, a sve u skladu sa važećim zakonima. Ukoliko se potkrade greška, odgovoran je isključivo on.

Odgovornost računovođe, sa druge strane, ogleda se u tačnom vođenju poslovnih finansija kako bi se sve poklapalo u poslovnim knjigama. Poželjno je da i on što bolje poznaje poreske propise, ali to mu ipak nije prioritet. Može da se desi da će računovođa, kako bi bio siguran da je uplaćena adekvatna suma za porez, uplatiti i veći iznos, a kasnije će nadležna poreska institucija da vrati razliku, što iziskuje dodatne radnje i trošenje vremena.

Ukoliko se među vašim saradnicima nalazi poreski konsultant, bićete sigurni da je za porez uplaćeno upravo onoliko koliko je neophodno.

Kada računovođa i poreski konsultant rade u istom timu i dopunjuju jedan drugog, obezbeđuju vašem biznisu pogodnu poslovnu klimu i garantuju da će svaki segment vašeg poslovanja u svakom trenutku biti u skladu sa važećim propisima.