knjigovodja finansijski savetnik

Kako knjigovođe pomažu menadžerima tokom donošenja odluka?

Često možete čuti da neko kada govori o menadžeru nekog preduzeća kaže: “Ma lako je njemu, on je direktor“. To, u stvari, tako samo deluje onima koji nisu upoznati sa tim kakve sve obaveze ima rukovodilac jedne kompanije i koje sve odluke mora da donese. U tim procesima menadžeru od velike pomoći može da bude knjigovodja, odnosno računovođa (ili knjigovodstvena agencija), a evo i na koji način.

Šta računovođa/knjigovođa može da učini za Vas, direktore?

Računovođe ili knjigovodje su suštinski desna ruka direktorima kada je potrebno da se brzo donesu bitne odluke koje mogu da budu u vezi sa taktikama prodaje, eksternim finansiranjem ili budućim prihodima preduzeća: računovođe će zahvaljujući upotrebi operativnih podataka brzo moći da procene situaciju i da menadžeru pomogno pružajući stručni savet kako bi se donela najbolja moguća odluka.

Baš zato, cilj vašeg eksperta za računovodstvo (i knjigovodstvo) je da vam pomogne da na najbolji mogući način iskoristite podatke vašeg preduzeća i da donesete prave operativne odluke, zahvaljujući čemu će se povećati efikasnost preduzeća.

Kako bi to postigli, majstori računovodstvenog zanata “izvlače iz rukava“sledeće trikove.

1. Analiza troškova i prelomne tačke profitabilnosti

Vaš saradnik zadužen za računovodstvo je upravo osoba koje će vam pomoći u analizi tačke rentabilnosti vašeg biznisa ili budućih projekata koje želite da sprovedete u delu. Pored toga, računovođa će biti jedna od glavnih osoba za određivanje cene proizvoda i usluga koje želite da plasirate na tržištu, a samim tim biće i osoba koja će s lakoćom moći da analizira troškove koji će pratiti vaše poslovanje kako biste bili sigurniji u odluku koju donosite.

2. Budžetiranje

Na osnovu finansijskih i operativnih podataka, vaš računovođa će pomoći da odlučite kada, gde i koliko novca može da potroši vaše preduzeće na određene aktvivnosti. Korišćenje standardnih metrika budžetiranja kao što su neto sadašnja vrednost i stopa prinosa pomoći će menadžeru da odluči da li će započeti planirane projekte ili je ipak bolje uložiti slobodni kapital u obrtna sredstva.

3. Analiza trenda i planiranje

Analiza trenda odnosno planiranje je važan deo upravljačkog računovodstva. Odlika ovog dela računovodstva je to da se same poslovne odluke donose korišćenjem prethodnih informacija kao što su obim prodaje, geografska lokacija, trendovi kupaca i finansijski podaci kako bi se izračunale i projektovale buduće finansijske situacije.

4. Obračun cene koštanja

Određivanje stvarnih troškova proizvoda i usluga je drugi važan element upravljačkog računovodstva. Fiksni troškovi su izračunati i predviđeni kako bi se obezbedio budžet za stvarne troškove koji se odnose na sam proces proizvodnje kako robe tako i usluga. Pored fiksnih troškova, računovođe u proračune neretko koriste i direktne i indirektne troškove kako bi procenili cenu prodate robe i inventar koji može biti u različitim etapama proizvodnje kako bi menadžerima omogućili da što bolje predvide novčane tokove i upravljaju likvidnošću firme.

Gde sve može da pomogne računovođa?

Ukoliko u svom poslovnom timu imate računovođu stručnog za upravljačko računovodstvo, možete da budete sigurni da će odluke koje donosite uz njegovu pomoć voditi vaš biznis u pravom smeru, a sfere u kojima se upravljačko računovodstvo može primeniti su brojne.

1. Relevantna analiza troškova

Jedan od najvažnijih zadataka računovođe je da obavi relevantnu analizu troškova kako bi se odredili postojeći troškovi i kako bi menadžer dobio sugestije za buduće aktivnosti. Svaki direktor se pita: “Kako da što je bolje moguće iskoristim budžet mog preduzeća?“ Pre nego što „krene u akciju“, neophodno je da uzme u obzir sve mogućnosti i da pronađe najbolju taktiku za povećanje profita. To znači da računovođa treba da analizira različite kanale prodaje, proizvode, usluge i marketinške aktivnosti da bi pronašao najprofitabilniji model poslovanja. Kada ima pred sobom analizu troškova, menadžer može da donese odluku zasnovanu na trenutnom činjeničnom stanju.

2. Targetiranje ciljne grupe

Iako je ovo na prvi pogled zadatak marketing odeljenja, verovali ili ne ljudi iz finansija imaju značajan udeo u donošenju odluka kada je u pitanju targetovanje ciljne grupe.

Konkretno, marketari moraju da obrate posebnu pažnju na svoje klijente – kako sadašnje tako i buduće – , pa svaka kompanija treba da kreira buyer personu sa svim njenim karakteristikama u koje spadaju:

  • uzrast i pol;
  • lokacija;
  • obrazovanje;
  • životni stil;
  • lične vrednosti.

Ali, tu nije kraj.

Računovođa bi odmah nakon marketing analize trebalo da analizira svaku target grupu potrošača kako bi menadžerima pomogao u detektovanju najunosnije grupe i procenio gde bi ROI na investiciju u marketing bio najbolji.

3. Definisanje budžeta

Kada je reč o budžetu, ništa ne treba da prepustite slučaju: prilikom kreiranja budžeta morate da uzmete u obzir vašu istoriju prodaje i marketinšku bazu podataka. Ovde na scenu stupa računovođa kako bi analizirao prethodne aktivnosti i definisao buduća ulaganja. On pravi finansijski plan za svaki segment: projekat, marketinšku kampanju, novi proizvod ili bilo koji drugi poduhvat.

4. Kontrola

Pomoću kontrole računovođa procenjuje rad svakog odeljenja vašeg preduzeća i donosi zaključke na osnovu finansijskih performansi. Na taj način menadžer može lakše da odluči koje operativne troškove treba da redukuje (na primer, da smanji broj zaposlenih), ili da uloži novac u odeljenja koja doprinose povećanju profita.

5. Planiranje

Računovođa takođe može da vam pomogne da pronađete finansijske modele i da predvidite razvoj vašeg biznisa u budućnosti. To vam omogućava da pratite trend u vašoj delatnosti i da pravovremeno reagujete tako što ćete da implementirate strategije zahvaljujući kojima ćete biti ispred konkurencije. Planiranje će vam takođe omogućiti da kreirate dugoročnu politiku poslovanja.

Koja pitanja treba da postavi menadžer?

Prilikom donošenja važnih poslovnih odluka, direktor treba da dobije od računovođe odgovor na sledeća pitanja:

  • Šta treba da se nalazi u knjigovodstvenom izveštaju? (Na primer, da li će u izveštaj biti uneti podaci o sklopljenim ugovorima ili o prosečnoj nabavnoj ceni proizvoda?)
  • Zašto je bitan knjigovodstveni izveštaj? Ovo pitanje je veoma važno u knjigovodstvu, jer knjigovođa, rukovodeći se normativnim dokumentima, odlučuje kakve administrativne odluke mogu i moraju da budu donete imajući u vidu finansijsku situaciju preduzeća i kako te odluke doprinose stabilnosti poslovanja. Samo kada računovođa i menadžer razumeju cilj izveštaja i značaj i verodostojnost informacija koje se nalaze u njemu, izveštaj je efektivan i svrsishodan.
  • Kada je potrebno predati izveštaj? U računovodstvu postoje tačno određeni vremenski rokovi u kojima izveštaj treba da bude završen, a knjigovođa mora da razume zašto to mora da bude odrađeno baš u tom periodu.
  • Koji resursi se koriste za obavljanje knjigovodstvenog izveštaja? Računovođa sam treba da odluči o tome koje softvere i alate će da koristi u svom poslu kako bi ga što efikasnije obavio.
  • Kako obezbediti konstantnu likvidnost i kreditnu sposobnost preduzeća i kako postići ekonomski rast zahvaljujući održavanju stabilne rentabilnosti? Kako bi uspeo u tome, menadžeru preduzeća potrebni su sledeći podaci iz izveštaja:

1) Analiza dugovne i potražne strane finansijskog izveštaja.

2) Informacija o finansijskim tokovima. Ovaj podatak je veoma važan kako bi na računima kompanije uvek bilo dovoljno novca za izvršenje neke ekstremne uplate i kako bi sav slobodni novac bio usmeren u aktive koje će u budućnosti da donose novčana sredstva (hartije od vrednosti, roba koja se najviše traži i slično.)

Da rezimiramo

Procesuiranje podataka i aktuelnost su od vitalnog značaja za uspeh svakog preduzeća. Ukoliko nemate precizan uvid u poslovanje vaše kompanije, teško možete da procenite trenutno stanje stvari ili da isplanirate buduće poslovne poteze. Kako bi vaš biznis napredovao, vaš računovođa treba da vam se nađe i da vas posavetuje da biste doneli odgovarajuće poslovne odluke.