Poresko savetovanje

PINPOINT poresko savetovanje

Vaša poreska ušteda započinje tako što ćemo razgovarati

Poreski sistem Republike Srbije, sa čestim izmenama propisa i sa neretko vrlo nejasnim zakonskim odredbama može se okarakterisati kao komplikovan poreski sistem u kome je povećan rizik od  pogrešne primene propisa.

Poreski tim knjigovodstvene agencije PINPOINT-a sačinjen od iskusnih profesionalaca koji poseduju objedinjena znanja iz oblasti poreskog zakonodavstva i računovodstvene prakse sposoban je za celovito sagledavanje poslovnih transakcija i pronalaženje najpovoljnijih rešenja koja otimizacije poreskih davanja

  • Priprema poreskih prijava i obrazaca, izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica,
  • Saveti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i optimalizaciji poreskih izdataka,
  • Poreski podsticaji i olakšice
  • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima,
  • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona,
  • Poreska strategija i planiranje.
  • Poreska kontrola i due diligence

Vaša poreska ušteda započinje tako što ćemo razgovarati.

Poreski konsalting

Pored pružanja usluge poreskog savetovanja, PINPOINT kao kompanija neretko učestvuje na projektima kao stručni poreski konsultant. Kod ovakvih projekata, tim eksperata PINPOINT poreskog sektora zadužen je za celokupan proces od istraživanja opcija, pa do implementacije rešenja.